Kabinet halveert bezuiniging op kunstensector

De voorgenomen bezuiniging van 19 miljoen euro op de cultuursector is deels van de baan. Een motie van coalitiepartijen CDA, VVD en D66 waarin een halvering van de bezuiniging werd bepleit, stuitte niet op wezenlijke bezwaren van het kabinet. Vice-premier Zalm, die de zieke premier Balkenende verving, zei dat de bezuiniging oorspronkelijk 30 miljoen euro had moeten zijn, maar dat door ,,een foutje slechts 19 miljoen'' was ingeboekt.