Kabinet akkoord met wijzigingen

Het kabinet is gisteren akkoord gegaan met een aantal wijzigingen in de rijksbegroting die de coalitiepartijen CDA, VVD en D66 hebben voorgesteld. Dit bleek gisteravond bij het slot van de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer.

De in euro's grootste verandering is het in stand houden van het fiscaal aantrekkelijke grijze kenteken voor bedrijfswagens. Verder stemde het kabinet in met een verruiming van de overgangsregeling die de afschaffing van VUT en prepensioen moet opvangen. Werknemers die op 1 janurai 2005 55 jaar of ouder zijn merken nu niets van die afschaffing. Aanvankelijk legde het kabinet de grens bij 57 jaar. Ook blijft de ontslagvergoeding gehandhaafd die werknemers kunnen krijgen als ze worden ontslagen. Tot een maximumhoogte van één netto jaarsalaris hoeven ze die gouden handdruk niet `op te eten' voor ze recht krijgen op een WW-uitkering.

Ook gaat het collegegeld niet omhoog en houden 30-plussers recht op studiefinanciering. Op onderwijs voor kinderen met een achterstand wordt niet bezuinigd. De filmindustrie krijgt voor 20 miljoen subsidie. Op de cultuursector wordt een kleine 10 miljoen in plaats van 19 miljoen bezuinigd.

De financiële plannen van de oppositiepartijen PvdA, GroenLinks, SP en ChristenUnie legde vice-premier Zalm ter zijde. De voorstellen van de coalitiefracties, die voor ruim 1 miljard euro de kabinetsplannen wijzigen, beschouwde Zalm als steun voor het kabinet, waarmee tegelijkertijd het ,,draagvlak in de samenleving'' voor het beleid wordt vergroot.

Zalm verdedigde de begroting omdat premier Balkenende nog in het ziekenhuis ligt met een ontstoken voet. Zalm zei dat de premier de Algemene Beschouwingen op tv heeft gevolgd en zich ,,op allerlei manieren met ons verbonden heeft gevoeld. Het gaat naar omstandigheden goed. Hij klonk opgewekt en kijkt vooruit.''

Analyse: pagina 3

Hoofdartikel: pagina 9