Hoort Turkije wel bij de Europese Unie?

Het is een heet hangijzer: Turkije wel of geen lid van de Europese Unie? De Amerikaanse columnist Fareed Zakaria zegt volmondig ja. Maar volgens de Turkse politicoloog Ahmet Erdogan, wonend in Amsterdam, is Turkije beter af buiten de EU. De Europese Commissie beoordeelt volgende week of Turkije al klaar is voor onderhandelingen over toetreding. Nederland mag, als halfjaarlijkse EU-voorzitter, leiding geven aan een beslissing hierover in december.

Turkije en Europese Unie praten al 41 jaar over onderlinge relatie

1963 Een Associatie-akkoord tussen EEG en Turkije legt afspraken vast op onder andere het terrein van handel.

1980 EG schort Associatie-akkoord op uit protest tegen militaire coup in Turkije.

1987 Turkije vraagt officieel lidmaatschap aan.

1988 Associatie-akkoord weer van kracht als in Turkije een burgerregering aantreedt.

1996 Douane-unie tussen EU en Turkije.

1999 Turkije krijgt status van kandidaat-lid van de EU.

2001 EU sluit partnerschap voor toetreding met Turkije.

2002 De regeringsleiders van EU beloven uiterlijk 2004 te beslissen of Turkije voldoet aan de criteria om onderhandelingen te beginnen over toetreding.

2004 De Europese Commissie moet 6 oktober een advies publiceren of besprekingen over toetreding kunnen beginnen. De Europese Raad van Ministers neemt in december een besluit hierover en over een mogelijke datum.

Eerdere artikelen over Turkije en de EU op www.nrc.nl/opinie.