Het beeld

Het onderwerp van het gesprek van de dag, in B&W en Barend & Van Dorp, kreeg ook ruime aandacht in RTL Nieuws, maar ontbrak geheel in alle avondedities van het NOS Journaal. Strikt genomen was het ook geen hard nieuws meer, en had het NOS Journaal wel als enige een plaatje van een verwante nieuwsgebeurtenis, die het onderliggende proces illustreert: het tekenen van een verdrag door minister Donner (Justitie) en zijn Amerikaanse collega Ashcroft om nog nauwer samen te werken bij de bestrijding van het terrorisme.

Als de tekenen niet bedriegen, kan die strijd tegen het kwaad in Nederland op steeds minder brede steun rekenen. 57 procent van de kijkers van Barend & Van Dorp vindt dat Donner persoonlijk excuses moet aanbieden aan het Utrechtse gezin dat hij zondag door een arrestatieteam van zo'n vijftig man van de Nationale Recherche liet oppakken. De verdenking dat er explosieven in hun huis zouden liggen bleek niet terecht. De Utrechtse burgemeester Brouwer-Korff checkte het voor zij in B&W verscheen nog een keer: er is geen enkele reden voor verdenking meer tegen het gezin van Marokkaanse afkomst. En toch is Donner zeker van zijn zaak: geen risico bij potentiële terroristen, dus is een handelwijze als deze (stormram, bivakmutsen, kogelvrije vesten) nu eenmaal noodzakelijk, en is er ook geen enkele reden voor verontschuldiging.

De buurtgenoten van de voormalige verdachten denken daar anders over. In B&W legden ze de PvdA-burgemeester het vuur na aan de schenen, terwijl deze toch in niet mis te verstane bewoordingen kritiek leverde op de minister. Ze was pas om vijf uur ingelicht dat er om zeven uur met groot machtsvertoon zou worden ingegrepen. Toen Brouwer bij de voorbespreking ging zitten om zich ervan te vergewissen dat haar burgers geen risico liepen, werd haar gevraagd wat ze daar kwam doen, want dit was geen kwestie van openbare orde, maar van nationaal belang. Na de vrijlating had de burgemeester aan de minister voorgesteld dat de gemeente de nazorg op zich zou nemen (,,ik ben een soort stofzuiger die de glasscherven opruimt''), maar dat mocht niet, want ook dat viel onder de verantwoordelijkheid van de as Donner-Ashcroft. Pas toen bleek dat er in Den Haag weinig haast werd gemaakt met een bloemetje of een glaszetter, meldde de burgemeester zich alsnog. Desondanks waren de buren woedend dat zij haar inwoners niet beter had weten te beschermen tegen grote boze wolf Donner. Zij schakelden advocaat Britta Böhler in voor de schadevergoeding ,,omdat het hier niet om terrorisme gaat, maar om mensenrechten''. Een politieman die vlak na de inval gevraagd was of het soms oorlog was, had immers geantwoord dat je het inderdaad zo zou mogen noemen.

En zo blundert de regering door, in een steeds grimmiger confrontatie met haar burgers. Je zou bijna gaan verlangen dat de Amerikanen hier zelf de deuren komen intrappen, omdat hun intelligence beter ontwikkeld lijkt, en het dan tenminste duidelijk wordt dat mevrouw Brouwer zichzelf moet gaan beschouwen als een burgemeester in oorlogstijd.

    • Hans Beerekamp