Havenbedrijf ziet geen uitweg RDM

RDM Technology and Defense Systems (TDS) gaat failliet. Het bedrijf heeft geen opdrachten meer, nu deze week definitief is gebleken dat het bedrijf niet meer wordt ingeschakeld bij de afbouw van het verkennings- en bewakingsvoertuig voor de landmacht Fennek.

Bij RDM TDS werken 51 mensen. Het bedrijf is door het Rotterdamse Havenbedrijf gevormd uit de boedel van de failliete RDM Groep van Joep van de Nieuwenhuyzen. Delen van deze groep werden door het Havenbedrijf verworven als zekerheid voor bankgaranties van 100 miljoen euro die ex-directeur W. Scholten van het Havenbedrijf aan RDM had verstrekt.

RDM TDS kon in de zienswijze van het Havenbedrijf overleven als het Duitse Krauss Maffei Wegmann (KWM) bereid was een deel van de bouw van het verkennings- en bewakingsvoertuig Fennek aan RDM TDS te gunnen. Deze opdracht van het koninklijke landmacht moeten de Duitsers voor de helft in Nederland uitbesteden. Het `oude' RDM was hierin al betrokken, maar omdat het bedrijf zijn toezeggingen niet nakwam besloot Defensie enkele maanden terug met alleen KWM in zee te gaan. Daarop ging RDM failliet - waarna de bankgaranties van het Havenbedrijf aan het licht kwamen.

KWM heeft afgelopen dinsdag besloten definitief te kiezen voor andere Nederlandse onderaannemers. Hierdoor komt RDM TDS zonder opdrachten te zitten. Het Havenbedrijf zal daarom nu het faillisement van RDM TDS aanvragen.

Naar de gang van zaken rond de bankgaranties lopen drie onderzoeken. Een eerste wordt vermoedelijk morgen openbaar gemaakt. Onderzoeken voor de gemeente, door ex-topambtenaar Lemstra in samenwerking met de Rotterdamse Rekenkamer, worden op zijn vroegst medio oktover verwacht.

HAVENBEDRIJFpagina 18