Groei Amerikaanse economie sterker

De VS hebben in het tweede kwartaal van dit jaar een economische groei doorgemaakt van 3,3 procent op jaarbasis. Het ministerie van Handel, dat het percentage bekendmaakte, heeft daarmee zijn opgave van eind augustus opwaarts gecorrigeerd. Het vorige percentage dat het ministerie noemde, bedroeg 2,8. De eerste raming, van eind juli, kwam uit op 3 procent. Dat het uiteindelijke groeipercentage hoger is, is voor een deel het gevolg van het toenemen van de bedrijfsvoorraden.