Grip op Electrabel

De greep van Suez op Electrabel wordt langzaam maar zeker sterker. Het Franse nutsbedrijf heeft al meer dan 50 procent van zijn Belgische branchegenoot in handen. En Suez heeft nu zijn bestuurslid Jean-Pierre Hansen benoemd tot topman bij Electrabel.

Het nieuwe bestuur zal de strategie van Electrabel beslist nauwer afstemmen op de doelstellingen van het moederconcern. Eventuele op expansie gerichte ambities van het met veel kasgeld gezegende Electrabel zullen dus waarschijnlijk moeten wijken voor de terughoudender doelstellingen van het zwaar in de schulden zittende Suez. Maar is de reorganisatie ook een signaal dat Suez op het punt staat de minderheidsaandeelhouders van Electrabel uit te kopen?

Als Suez zijn belang in Electrabel kan verhogen, zou het concern de hand kunnen leggen op de berg kasgeld van zijn Belgische dochter. Terwijl Suez momenteel met een nettoschuld van zo'n 14 miljard euro kampt, heeft Electrabel een netto kasoverschot van 1,4 miljard euro. Weliswaar consolideert Suez nu al de schuld van Electrabel, maar de structuur van de balans is weinig doelmatig.

In de eerste plaats zijn de rentebetalingen van Suez te hoog. Met een totale schuld van zo'n 27 miljard euro en 13 miljard aan kasgeld, zou het aanwenden van een deel van Electrabels kasoverschot voor de aflossing van de schuld van Suez verstandig zijn. In de tweede plaats voorziet Electrabel Suez momenteel van contanten door middel van dividenduitkeringen, die worden betaald uit winsten waarover relatief hoge belastingen worden geheven. Een samengaan van de twee bedrijven zou de belasting verlagen.

En dat zijn dan alleen nog maar de financiële voordelen. Er kleven ook duidelijke operationele voordelen aan het verenigen van de twee bedrijven. Toch is een uitkoop van de minderheidsaandeelhouders geen uitgemaakte zaak. Suez zou daarvoor in financieel opzicht tot het randje moeten gaan – en het vertrouwen van de markt in het concern is nog niet helemaal terug op het oude peil, na de liquiditeitscrisis van krap twee jaar geleden. Het uitkopen van de minderheden zou meer dan 8 miljard euro kosten – bijna de helft van Suez' beurswaarde.

Misschien moet Suez-topman Mestrallet dus op zijn woord worden geloofd als hij zegt dat Suez tevreden is met de huidige stand van zaken. Niettemin lijkt Electrabel door de bestuurswisseling rijp voor een toekomstige uitkoopoperatie.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld.

    • Robert Cyran