Fractievoorzitters in eigen woorden

`Door de veranderingen die wij nu doorvoeren om zekerheid voor de toekomst te bieden, veroorzaken wij op korte termijn nog meer onzekerheden. Mensen die echter beweren dat die veranderingen niet nodig zijn, ontkennen de realiteit die op ons opkomt.' CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen.

`Ik denk aan een willekeurige Gerrit in Duitsland. Hij heeft deze zomer met zijn collega's besloten om 40 uur te gaan werken in plaats van 35 uur. Anders ging de telefoonproductie naar Hongarije. Beter een paar uur erbij dan werkloos thuis! Dat zijn grote-mensen-dilemma's waar de Nederlandse vakbeweging liever voor wegduikt.'

VVD-fractievoorzitter Jozias van Aartsen.

`Wij moeten af van de vergadercultuur, wij moeten gewoon weer aan de slag. De burger eist dit, en terecht. Als je kind in de problemen komt, moet je maandenlang bij de jeugdzorg bedelen om hulp. Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd.'

D66-fractievoorzitter Boris Dittrich.

`Het kabinet maakt mensen bang, schetst de crisis stelselmatig zwarter dan hij werkelijk is en onderschat dat mensen dat feilloos doorhebben. Ministers tonen geen enkel gevoel en begrip voor wat er in het land aan de hand is en voor de manier waarop het leven van gewone mensen in elkaar zit.'

PvdA-fractievoorzitter Wouter Bos.

`Wij worden geregeerd door een niet gekozen regering die een luidruchtige minderheid vertegenwoordigt, die daadkracht verwart met doofheid; doofheid voor de woede van mensen op straat.'

GroenLinks-fractievoorzitter Femke Halsema.