En/of-rekening

Mijn vader en ik hebben samen een en/of-rekening. Hij stort daarop jaarlijks de toegestane belastingvrije schenking, soms door daarop vrijgevallen koopsompolissen uit te laten betalen. Het rekeningsaldo geef ík op aan de belastingdienst, want ik betaal er belasting over. Wanneer er een polis vrijvalt en op deze rekening wordt gestort, ben ík degene die de inkomstenbelasting voldoet. Is dit een slimme constructie? Of is het beter het geld te storten op een rekening die alleen op mijn naam staat, zodat er geen problemen ontstaan als mijn vader overlijdt?(W. Z.)

Hoewel de rekening op beider naam staat, moeten u en u vader ieders deel van het saldo in box 3 opgeven. Wat betreft de polissen: als uw vader als begunstigde van de polis staat vermeld, moet hij over de uitkering inkomstenbelasting betalen en niet u. Wanneer uw vader overlijdt, valt zijn deel van het saldo in de nalatenschap en onder het successierecht.

    • Adriaan Hiele