Dreigend tekort aan olie drijft de prijs op

Wat ik mis bij alle analyses over olie in NRC Handelsblad in de afgelopen tijd, is de fundamentele reden van de stijging van de olieprijs. Die ligt namelijk in het structureel dreigende tekort aan olie dat ontstaat doordat de olie simpelweg opraakt. De vermaarde Amerikaanse geofysicus dr. M. King Hubbert (1905-1989) heeft hierover veel relevant materiaal gepubliceerd. De welvaart die wij thans nog genieten, is vrijwel volledig gefundeerd op de oprakende fossiele brandstoffen. Hij beschouwt die welvaart, het concept van `eeuwigdurende groei' en de bijbehorende bevolkingsexplosie van pakweg de laatste 150 jaar dan ook als een voorbijgaand verschijnsel (piek) in de menselijke geschiedenis, in de literatuur ook welbekend als Hubbert's Peak. Als de olie op is, eindigt de beschaving zoals wij die thans kennen. Het ware beter dat onze leiders maatregelen gaan treffen om onze samenleving op dat moment voor te bereiden in plaats van zich voortdurend bezig te houden met de waan van de dag.

    • E.H. Blaauwendraad