Decentraliseren van natuurbeheer is dom

Het natuurbeheer decentraliseren en in handen geven van provincies en gemeenten (NRC Handelsblad, 17 september) is een dom en heilloos besluit. Gemeenten zijn per definitie instanties waar de commerciële belangen prevaleren, vooral ook door de druk van de onroerendgoed- en infrastructuursector. Dit geldt in belangrijke mate ook voor de provincies. Een schrijnend voorbeeld is het Naarderbos. Een natuurgebied met een unieke recreatieplas van zuiver welwater uit de Gooise en Utrechtse zandgronden. De provincie Noord-Holland en het gemeentebestuur zijn bezig dit gebied, inbegrepen de zwemplas, te verpatsen aan de exploitatie van golfvelden.

De uitvoerder is een maatschappij waarvan de provincie Noord-Holland de enige aandeelhouder is. Het plan zal worden gefinancierd door middel van de bouw van enige landgoederen in dit kostelijke en kostbare natuurgebied.

Natuurbehoud is een nationaal belang van de eerste orde en moet met nationale suprematie, apolitiek en autonoom, worden geleid.

    • A.E. Gerretsen Sr