`De journalist zoekt shit'

Onthullend aan de uitzending `Snoepreisjes' van het tv-programma Zembla vanavond zijn de adviezen van oud-Den Haag vandaag-journalist Ton Planken: ,,Vertrouw nooit een journalist, en zeker geen audiovisuele. Hij zoekt shit, bevestiging van vooroordelen, sappige controverses. (...) De audiovisuele journalist moet bovendien een dure cameraploeg waarmaken, dus móét met iets thuiskomen, dondert niet wat.''

Planken, die nu zijn geld verdient met het trainen van ambtenaren en politici in hun omgang met de media, was door de gemeente Rotterdam te hulp geroepen. Zembla had gevraagd of een cameraploeg mee mocht op een `dienstreis' van de raadscommissie `Wijken en Buitenruimte' naar New York en Baltimore. De commissie ging daar onder meer de aanpak van het graffitiprobleem bekijken. Nadat de gemeenteraad de (snoep)reizende burgemeester Peper had aangepakt, kon er natuurlijk geen `nee' gezegd worden. Openheid alom in Rotterdam. Voor de zekerheid werd wel Planken ingeschakeld. Om negatieve beeldvorming te voorkomen. De adviezen zijn platvloerser dan gedacht. Maak geen ,,frivole praatjes en bewegingen terwijl de camera draait'', schrijft hij in het advies dat Zembla in handen kreeg. De leden moeten ook maar niet ,,veelvuldig in de buurt [komen] van luie banken, gevulde drankglazen, overvolle banketten''.

In werkelijkheid gaat Zembla vanavond over buitenlandse reizen die politici en ambtenaren op andermans kosten maken. Dat kan de belastingbetaler zijn, maar ook een bedrijf dat daar belang bij heeft. Het programma geeft voorbeelden van discutabele trips, zoals een reisje (80.000 euro) van Provinciale Staten van Gelderland naar Valencia of de trip van politici van het Knooppunt Arnhem Nijmegen naar Milaan die onder meer naar de lokale BMW-dealer voert.

Ook Tweede-Kamerleden reizen. Onlangs was er een ,,werkbezoek'' van een gezelschapje dat met partners op kosten van de Taiwanese regering naar Taiwan vloog. Je zou verwachten dat de Kamer de kosten voor noodzakelijke dienstreizen betaalt en sponsoring door derden verbiedt om elke schijn van beïnvloeding te vermijden. Maar dat doet de Kamer niet, en dat is niet slim, voor je het weet heb je negatieve beeldvorming. En dan moet je Planken weer inhuren.

Zembla: Snoepreisjes. VARA/NPS, Ned.3, 21.11u.-21.50u.

    • Joep Dohmen