`Computerhacker voor Al-Qaeda actief in Nederland'

Het terreurnetwerk Al-Qaeda is vanuit Nederland actief geweest met het verspreiden van computervirussen. Een computerkraker van Egyptische afkomst, die tot het netwerk behoort, zou daarbij voor grote schade hebben gezorgd aan Europese computersystemen. Dat blijkt uit een afgeluisterd telefoongesprek van Rabei Osman el Sayed, een van de hoofdverdachten van de aanslagen op 11 maart in Madrid.

Volgens deskundige T. Pavlovic van internetbeveiliger Symantec zijn er het afgelopen jaar geen virussen geweest die zich specifiek richtten op Europese instellingen of bedrijven. Symantec is een van de grootste internetbeveiligers ter wereld. Het bedrijf maakt van elk virus een analyse. ,,We kunnen zien of er een patroon zit in wat een virus beschadigt. Na analyse kunnen we ook voorspellen wat een bepaald virus zal gaan aanvallen.'' Overigens onderzoekt het bedrijf alleen het virus zelf en niet wie het virus heeft verspreid.

Een woordvoerder van het landelijk parket stelt dat er de afgelopen jaren geen sprake is geweest van virussen die in verband gebracht kunnen worden met terroristische organisaties. ,,Ons zijn ook geen gerichte aanvallen op Europese doelen bekend.'' De veiligheidsdienst AIVD wil geen commentaar geven.

Rabei Osman El Sayed, bijgenaamd Mohammed de Egyptenaar, werd begin juni in Milaan gearresteerd. De Spaanse autoriteiten hebben zijn uitlevering gevraagd. De verdachte werd al langere tijd door de politie afgeluisterd en geschaduwd. Op de banden met telefoongesprekken, die vandaag werden gepubliceerd door het Spaanse dagblad El Mundo, vertelt Osman aan een zekere Yahia over een Egyptische vriend die zijn diensten aan Al-Qaeda aanbiedt als computerkraker. ,,Hij heeft alle computers ter wereld lamgelegd met een virus'', aldus El Sayed. ,,Hij zit in Nederland, vanwaaruit hij het hele Europese net in elkaar heeft laten klappen.''

Al eerder bleek dat El Sayed in zijn gesprekken had gerefereerd aan Nederland als een van de mogelijke doelwitten van Al-Qaeda. In een ander gesprek onderstreepte hij het belang van de aanwezigheid van terroristen in Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland.

Rabei Osman El Sayed (33) was als explosievendeskundige werkzaam in het Egyptische leger. In de jaren negentig was hij aanwezig in de opleidingskampen voor moslimstrijders in Afghanistan. Vervolgens reisde hij naar verschillende landen in Europa. Volgens de politie zou hij vanaf augustus 2001 in Spanje hebben verbleven. Hij zou daar actief zijn geweest als lid van een terreurgroep die banden onderhield met Al-Qaeda. In zijn telefoongesprekken noemt hij de aanslagen van de elfde maart in Madrid ,,een project van mij''.

Volgens de laatste stand van zaken in het onderzoek naar de rol van El Sayed zou hij tijdens de voorbereidingen van de aanslagen in Madrid zijn gefinancierd door Salman al Aouda, een radicale imam uit Saoedi-Arabië. Salman al Aouda wordt gezien als een persoonlijke vriend van Bin Laden.