Barrot wil Europese belasting kerosine

De beoogde eurocommissaris voor Transport, Jacques Barrot, wil de gevoelige kwestie van belasting op de brandstof kerosine voor vliegtuigen op de agenda van de volgende Europese Commissie zetten. Hij wil het onderwerp aan de orde stellen ,,zodra de spanningen op de oliemarkt zijn afgenomen''. Nu geldt voor de luchtvaart nog een uitzonderingsregel.

De Fransman Barrot deed zijn uitlatingen gisteren tijdens een hoorzitting in het Europese Parlement, dat deze en volgende week alle kandidaat-commissarissen hoort.

Ook beoogd milieucommissaris Stavros Dimas sprak eerder op de dag over de wenselijkheid van een belasting op kerosine, waardoor de externe milieukosten in rekening kunnen worden gebracht. Hij onderstreepte dat zo'n maatregel politiek moeilijk haalbaar zal zijn, omdat unanimiteit van de lidstaten van de Europese Unie is vereist. Maar volgens hem komt het debat op gang.

Barrot sprak van een ,,lichte belasting'' op vluchten binnen de Europese Unie, die niet blootstaan aan concurrentie van buiten. De Fransman wees erop dat de concurrentie in de transportsector nu wordt verstoord, omdat andere transportvormen dan luchtvaart niet zijn vrijgesteld van brandstofbelasting. Voor het intercontinentale luchtverkeer gelden internationale afspraken om geen belasting op kerosine te heffen.

Ook de huidige eurocommissaris voor Transport, Loyola de Palacio, heeft al eens de mogelijkheid van belasting op kerosine geopperd, maar tot een echt debat kwam het niet.