Autonoom Centrum verdwijnt

Het Autonoom Centrum zet na veertien jaar een punt achter zijn bestaan. De links-radicale actiegroep, gevestigd in Amsterdam, vindt zichzelf ,,inmiddels teveel een geïnstitutionaliseerd kantoor en niet meer het bruisende collectief van weleer''. De uit de krakerbeweging ontstane groepering moet volgens Ed Hollants, activist van het eerste uur, een nieuw, progressief antwoord zien te vinden in dit ,,verrechtsende neoliberale, zelfgenoegzame klimaat''. Hollants zegt dat de bestaande werkzaamheden de medewerkers van het Autonoom Centrum verhinderen om met frisse ideeën voor een tegenbeweging te komen. ,,Wellicht werkt ons besluit om te stoppen als een katalysator om ons te vernieuwen'', hoopt hij.

Volgens hem ontbreekt in heel links Nederland momenteel het intellectuele debat. ,,Daardoor hebben we bijvoorbeeld geen progressieve visie op hoe we met zaken als migratie willen omgaan.'' Hollants zegt dat mensen behoefte hebben aan modernere vormen van actievoeren dan de bezettingen die zijzelf organiseerden of het protest waartoe de vakbeweging uit onvrede over het kabinet momenteel oproept. Hollants: ,,Ook het Autonoom Centrum heeft zich in de afgelopen jaren niet kunnen vernieuwen en heeft geen goede aansluiting weten te vinden met de veranderende wereld.''

Het Autonoom Centrum verzette zich met name tegen het in zijn ogen repressieve asielbeleid van de opeenvolgende regeringen. Ze organiseerde acties en bezettingen tegen vreemdelingendetentie en ze probeerde luchtvaartmaatschappijen te overreden om niet mee te werken aan de gedwongen terugkeer van vreemdelingen naar hun land van herkomst. Ook keerde het centrum zich tegen de Israëlische nederzettingen in de Palestijnse gebieden. Verder nam men deel aan het Solidariteits Netwerk Illegalen NL.

Het Autonoom Centrum kwam eveneens prominent in het nieuws tijdens de Eurotop in Amsterdam in 1997. Gedurende die top werden ruim 600 actievoerders gearresteerd. Het Autonoom Centrum bundelde de klachten over de gewelddadige wijze waarop de arrestanten door de ME werden behandeld in een zwartboek, getiteld EU rot op. De onderzoekscommissie-Schalken verklaarde de klachten gegrond.