Zalm vervangt premier het liefst met getallen

De Tweede Kamer bleef volledig stil na het debuut van vice-premier Zalm (Financiën, VVD) als vervanger van premier Balkenende (CDA) bij de Algemene Politieke Beschouwingen. Zalm gaf in vijf minuten weer hoe Nederland ervoor staat, en wachtte daarna tevergeefs op een reactie. ,,Ik dank de Kamer voor zijn extreme terughoudendheid'', grapte Zalm dan maar, ,,maar dit is dan ook een beetje mijn maiden speech.'' Het is voor het eerst dat niet de minister-president het jaarlijkse debat met de Tweede Kamer voert over de kabinetsplannen. Zalm begon ogenschijnlijk gespannen aan zijn betoog. In een handvol inleidende zinnen werden thema's als veiligheid, terrorismebestrijding, de wereldvrede en waarden en normen genoemd. En de slagvaardigheid die het kabinet aan de dag moet leggen. ,,Want'', besloot Zalm zijn inleiding, vrij naar Confucius, ,,als men ziet wat juist is en het nalaat, is dat een gebrek aan moed.'' De Kamer bleef roerloos na die woorden en Zalm week snel uit naar het voor hem vertrouwde terrein van belastingen, arbeidsparticipatie en de houdbaarheid van de sociale zekerheid. Met name de oppositie interrumpeerde Zalm op een aantal niet-financiële onderwerpen. De vice-premier leek daar meer moeite mee te hebben dan met zijn eigen portefeuille. Zo noemde hij het plaatsen van meerdere jongeren op één kamer in de jeugdopvang `gezellig', dit tot woede van PvdA-leider Bos, die ,,een serieus debat'' eiste.