Wilders directeur bij Agentschap Financiën

Het Agentschap van het ministerie van Financiën dat verantwoordelijk is voor de uitgifte van staatsleningen en het beheer van de staatsschuld, krijgt een nieuwe directeur. Erik Wilders (36) zal eind dit jaar Leo Verwoerd (62) opvolgen. Verwoerd, die sinds 1997 Agent is, treedt op eigen verzoek per ultimo november 2004 terug.

Wilders werkt sinds 1996 voor het ministerie en heeft functies bekleed bij de directie Financiële Markten in Den Haag en bij het Agentschap te Amsterdam, Zijn laatste functie bij het Agentschap Amsterdam was hoofd van de afdeling Geld en Kapitaalmarkt. Verwoerd gaf als Agent leiding aan onder meer de omzetting van de staatsschuld van guldens naar euro's, alsmede aan de invoering van een nieuw Primary Dealer stelsel dat een belangrijke rol speelt in de internationale afzet van Nederlandse staatsleningen.

Het Agentschap ziet er onder meer op toe bij dat Nederlandse staatsleningen op de internationale obligatiemarkten de hoogste status van kredietwaardigheid, de tripe-A-status, behouden. Verder zorgt het voor liquiditeit in de markt voor Nederlandse staatsobligaties.

Ook onderhoudt het Agentschap de contacten met de financiële instellingen die staatsobligaties verhandelen. Tevens houdt het zich bezig met het risicomanagement van Nederlandse staatsleningen. Het Agentschap heeft enkele jaren geleden ook de nieuwe uitgiftemethode DDA (Dutch Direct Auction) geïntroduceerd.