Twijfel over plannen Karstadt

In goede tijden is het al moeilijk genoeg om vanuit slonzige warenhuizen onmodieuze kleding te verkopen. En het wordt er niet makkelijker op als je je personeelsbestand inkrimpt en geen geld meer hebt om in een betere kledinglijn te investeren. Dat is het probleem waarmee het Duitse KarstadtQuelle wordt geconfronteerd bij zijn saneringsplan.

De reorganisatie maakt een radicale indruk. Karstadt wil zijn 77 kleinste warenhuizen verkopen en overweegt een afsplitsing van het overblijvende vastgoed voor een aparte beursnotering. Het wil ook zijn niet tot de kernactiviteiten behorende detailhandelsactiviteiten afstoten en achtduizend arbeidsplaatsen schrappen.

En het wil 500 miljoen euro binnenhalen via een claim-emissie, die wordt gewaarborgd door de Schickedanz-familie en Allianz, de twee grootaandeelhouders. Maar zelfs dat alles zal niet genoeg zijn om een sterke balans te creëren.

Dat komt doordat de nettoschuld in eerste instantie slechts zal afnemen van 3,3 miljard naar 2,9 miljard euro, exclusief pensioenlasten. De geringe daling is het gevolg van een grote herstructureringslast van 1,4 miljard euro.

Het afstoten van de onroerendgoedportefeuille zal Karstadt in staat stellen de schuld verder terug te dringen – met minstens 1,6 miljard euro, het totaal aan hypotheeklasten dat nu op de balans staat. Maar zelfs dan zal het concern nog veel vreemd vermogen hebben, en als rekening wordt gehouden met de pensioenverplichtingen zal Karstadt nog steeds een nettoschuld van 1,7 miljard euro overhouden, ofwel twaalfmaal de verwachte winst over dit jaar. Ook hoopt het concern per 2006 de operationele kosten met 360 miljoen euro per jaar te verlagen.

Maar bezuinigingen vertalen zich niet automatisch in hogere winsten – zeker niet als de omzet in het eerste jaar met meer dan 1 miljard euro zal teruglopen als gevolg van winkelsluitingen.

Het plan betekent wel een welkome koersverandering. De desastreuze uitstapjes van de vorige topman Wolfgang Urban in sectoren als televisie en fitnessclubs leidde de aandacht af van de warenhuizen, net op het moment dat de Duitse consument die begon te mijden. Nu Karstadt besloten heeft het grootste deel van die nevenactiviteiten te verkopen, zal het concern meer tijd en middelen hebben om zich te concentreren op het weer op de rails krijgen van zijn kerndivisie.

Maar het is niet helemaal duidelijk hoe het saneringsplan dat wil bewerkstelligen. Bezuinigingen hebben weinig invloed op het feit dat de Duitse consument nog steeds geen geld uitgeeft, en al helemaal niet in warenhuizen. Als er te veel wordt weggesneden of als de broodnodige investeringen worden uitgesteld, kan de omzet daaronder lijden.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld.

    • Marianne Brun-Rovet