Remkes erkent fout in communicatie

Minister Remkes (Binnenlandse Zaken) neemt het zichzelf kwalijk dat hij deze zomer ,,slecht gecommuniceerd'' heeft met de hulpdiensten over de verhoogde terreurdreiging in Nederland.

Dat geldt ook voor de communicatie over de nieuwe opzet van de regionale crisisbestrijding. Remkes, coördinerend minister voor rampen- en crisisbestrijding, zegt dit vandaag in een vraaggesprek met deze krant. ,,Laat ik maar door het stof gaan'', aldus Remkes.

De minister erkent dat de uitleg bij het terreuralarm van 9 juli, een persbericht van vijf regels, te summier was. Daardoor is over die dreiging een ,,verkeerd beeld'' ontstaan. ,,Ik geef onmiddellijk toe dat de overheid op dit punt nog iets moet leren'', zegt Remkes. Tijdens die verhoogde dreiging in juli werd extra bewaking ingesteld bij een aantal objecten in Nederland, waaronder de Schipholtunnel, het gebouw van de inlichtingendienst AIVD en de Tweede Kamer. Verschillende hulpdiensten, zoals de geneeskundige hulp bij rampen, waren verontwaardigd dat zij niet op de hoogte waren gesteld door de minister.

Remkes zegt verder dat hij het ,,onverstandig'' vond dat zijn collega Donner (Justitie) tijdens de recente discussies over de nieuwe opzet van de terreurbestrijding de mogelijkheid van samenvoeging van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken opperde.

Ook zegt Remkes dat hij de uiteindelijke bevoegdheid om besluiten te nemen als een gebied wordt getroffen door een ramp of aanslag (`doorzettingsmacht'), wil leggen bij de commissarissen van de koningin, en niet bij de burgemeesters in die regio. Daarover wordt binnenkort een besluit genomen. De burgemeesters in de regio's en de commissarissen van de koningin willen ieder die verantwoordelijkheid op zich nemen.

De afgelopen weken bestond onder hulpverleningsinstanties als brandweer, politie en geneeskundige hulp verwarring over de nieuwe organisatie van het openbaar bestuur voor rampen- en terreurbestrijding. De hulpdiensten gingen ervan uit dat aan de 25 zogenoemde veiligheidsregio's in Nederland nog eens 25 crisisregio's werden toegevoegd, waarbij de een de bestrijding van rampen en ongelukken voor zijn rekening neemt en de ander gaat over terroristische aanslagen. Daarbij gaat het om regio's van een aantal gemeenten met eigen brandweer- en politiekorpsen en een eigen geneeskundige hulpdienst, de veiligheidsregio's. Volgens Remkes was er echter sprake van een ,,gigantische spraakverwarring'' tussen zijn ministerie en de hulpverleningsinstanties.

VRAAGGESPREK pagina 3

    • Rob Schoof
    • Wubby Luyendijk