Prostitutie Arnhem uit woonbuurt

De raamprostitutie in het Arnhemse Spijkerkwartier moet definitief verdwijnen. De Raad van State is van mening dat de aanwezigheid van de prostitutie in de woonbuurt overlast voor omwonenden veroorzaakt.

De gemeente heeft volgens de Raad van State in november 2002 terecht de vergunningen voor de exploitatie van seksinrichtingen niet verlengd. De exploitanten gingen tegen dit besluit in beroep. Eerder stelde de rechtbank de gemeente al in het gelijk. De Raad van State is van mening dat de belangen van de bewoners van het Spijkerkwartier zwaarder mogen wegen dan de belangen van exploitanten. Bovendien weten de exploitanten al geruime tijd dat de gemeente af wil van de raamprostitutie.

De Arnhemse gemeenteraad besloot in december '97 dat er binnen vijf jaar een einde moest komen aan de raamprostitutie in de wijk. Sindsdien zijn er verkeersmaatregelen genomen en enkele panden van seksbazen aangekocht. Het aantal werkplekken van raamprostituees is in de afgelopen jaren gehalveerd tot ruim honderd. Volgens de exploitanten is door deze maatregelen onder meer de parkeer- en geluidsoverlast dermate verminderd dat er geen noodzaak is om de overige werkplekken ook op te heffen. Ook verlangen de exploitanten een hoge financiële afkoopsom en stemmen ze niet in met een alternatieve locatie.

De gemeente wil de prostitutie verplaatsen naar een industrieterrein. De Raad van State heeft hier in een eerdere uitspraak niet mee ingestemd omdat de beoogde locatie de bestemming `zware industrie' heeft. Dat gaat volgens de Raad niet samen met de vestiging van een eroscentrum met 120 prostituees. Arnhem is bezig het bestemmingsplan aan te passen.

Burgemeester Krikke van Arnhem wil de exploitanten in het Spijkerkwartier nog enkele weken de tijd geven om hun activiteiten op een ,,goede manier'' te beeindigen. Pas vanaf 24 november wordt er bestuursdwang uitgeoefend. De Raad van State stelt dat de gemeente bij de beëindiging van de prostitutie ,,aandacht'' moet hebben voor een alternatieve locatie en eventuele financiële compensatie. Volgens advocaat B. van Meer van de exploitanten kan het daardoor nog enige tijd duren voor er een einde komt aan de prostitutie in de woonbuurt.