Groei bonden door acties

De acties van de vakbeweging tegen het kabinetsbeleid zijn nu al een succes, ongeacht of het kabinet zich er iets van aantrekt. De ledentallen van de meeste vakbonden zijn sterk gegroeid sinds het begin van de acties deze maand.

Het meest spectaculair is de groei van het aantal leden van ambtenarenvakbond ABVAKABO FNV. Sinds 20 augustus, de dag waarop de acties werden aangekondigd, schreef de bond tien keer meer mensen in dan normaal in deze tijd van het jaar: meer dan 4.400 nieuwe leden. Het totaal aantal leden van ABVAKABO komt daarmee op 367.000.

De drie grote vakcentrales, FNV, CNV en MHP kondigde eind augustus aan acties te zullen voeren tegen de ingrepen van het kabinet in de sociale zekerheid. De afgelopen weken waren er in het hele land kleinere acties, en grote stakingen in Rotterdam en Amsterdam. Aanstaande zaterdag is er een landelijke demonstratie op het museumplein in Amsterdam.

De grootste vakbond, bedrijvenvakbond FNV Bondgenoten schreef volgens voorlopige cijfers twee keer zoveel mensen in als gebruikelijk: 4.600 in plaats van 2.300 gemiddeld per maand.

Bijna 500.000 mensen zijn lid van deze bond. Eenzelfde beeld is te zien bij onderwijsbond Aob en Bouwbond FNV Bouw. De Bouwbond, met ongeveer 150.000 leden, heeft de afgelopen paar jaar te kampen met ledenverlies. Het saldo was iedere maand negatief, liet een woordvoerder weten.

Maar deze maand groeide het aantal leden volgens een voorlopige inventarisatie met 400. Bij de onderwijsbond benadrukt de woordvoerder dat de acties in ieder geval een sterke reactie oproepen. ,,Er zijn erg veel extra aanmeldingen, maar er zijn ook afzeggingen door de acties.'' Per saldo zijn er ,,vele malen meer aanmeldingen'' dan de afgelopen jaren, maar er zijn nog geen precieze cijfers voorhanden.'' Overigens is het aantal werknemers dat lid wordt van de onderwijsbond de afgelopen twee jaar steeds gegroeid, aldus de woordvoerder.

De christelijke vakbeweging CNV heeft nog geen cijfers over de ledentallen voorhanden. De vakbeweging voor hoger en middelbaar personeel, MHP, die ook meedoet aan de acties, heeft ook een lichte stijging van de ledenaantallen sinds het begin van de acties gemeld.