Advies: scholen moeten kleiner

Minister Van der Hoeven (CDA, Onderwijs) moet scholen met een eenmalige subsidie stimuleren weer kleiner te worden. Dat staat in een advies van de Onderwijsraad.

3