Wet belemmert vinden van baan

Rigide wetgeving vormt voor veel jongeren een probleem bij het vinden van een baan en die te behouden. Dat zegt Hans de Boer, voorzitter van de Taskforce Jeugdwerkloosheid, die tot taak heeft in vier jaar tijd 40.000 banen voor jongeren te creëren.

Zo mochten jongeren met een werkloosheidsuitkering tot voor kort geen stage lopen. Het is vooral politiek lobbywerk, of zoals de oud-voorzitter van MKB Nederland het zelf zegt, ,,veel ongein buiten de regels om'', die de obstakels uit de weg moet halen.

Vanmorgen tekende de achttienjarige Erol Yasar een contract met een supermarkt in Delft. Hij was de 5.500ste jongere die door de Taskforce extra aan werk is geholpen. Aan het eind van dit jaar moeten dat er 7.500 zijn. De banen bestaan uit trajecten waarbij jongeren, zoals Yassar vanaf vandaag, werk en leren combineren, uit stageplaatsen en uit vaste banen.

De Taskforce werd vorig jaar in het leven geroepen door de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en die van Onderwijs. Door deze en andere maatregelen zoals het voorkomen dat jongeren zonder diploma hun school verlaten hoopt het kabinet dat de jeugdwerkloosheid in deze kabinetsperiode niet hoger uitvalt dan het dubbele van het algemene werkloosheidspercentage. Een gezamenlijk optreden van werkgevers, werknemers, gemeentes, CWI's en opleidingscentra zouden de oplopende werkloosheid een halt toe moeten roepen. Deze partijen zijn in de zeskoppige taakgroep verenigd, maar voor hun slagen lijken juist de ministeries met hun wetgeving in de weg te staan.

Zo heeft de taakgroep volgens De Boer ,,drie maanden moeten soebatten'' om jongeren met een werkloosheidsuitkering (WW) een werkervaringsplaats met behoud van uitkering en een bonus van 450 euro, te mogen geven. Deze zogenaamde JOP-stage was wettelijk verboden, omdat WW'ers inkomsten met hun uitkering moeten verrekenen. Door een `experimenteerregeling' van het ministerie van Sociale Zaken mogen jongeren de bonus wel houden en hoeven ze niet helemaal zonder beloning aan het werk.

De Boer meent dat politici ,,gevangen zitten tussen rechtmatigheid en doelmatigheid''. Zo mochten opleidingscentra tot deze week geen studenten voor een werken-lerentraject inschrijven, als hier nog geen stageplek voor was gevonden. Jongeren die zich in wilden schrijven konden niet terecht, totdat staatssecretaris Rutte (Onderwijs) gisteren in een brief groen licht gaf voor de scholen. Rutte is voorzichtig met het oprekken van regels.

Volgens De Boer wil hij ,,wel meer ruimte geven - hij is per slot van rekening ook staatssecretaris van Sociale Zaken geweest, maar tegelijkertijd is hij bang door bijvoorbeeld de HBO-fraude.''