VNU doet goede zaken

De veiling van de Gouden-Gidsdivisie heeft VNU 2,1 miljard euro opgeleverd van Apax en Cinven. Op het eerste gezicht lijkt dat geen buitensporige prijs. VNU heeft de divisie immers verkocht voor ruwweg hetzelfde bedrag dat het concern er in 1997 zelf voor moest betalen, als rekening wordt gehouden met de kosten van latere aanwinsten. Maar VNU heeft in de tussenliggende jaren goed verdiend aan zijn Gouden Gids en de stabiliteit van die kasstroom heeft het concern in staat gesteld tot riskantere overnames in andere sectoren. Bovendien ligt de prijs, op bijna tienmaal de door zakenbank JP Morgan geschatte winst over 2004, dicht in de buurt van de hoogste bedragen die gemoeid waren met recente overnames van Gouden-Gidsbedrijven. Zo is er, ondanks de lagere groeiperspectieven, zelfs sprake van een kleine premie ten opzichte van het Britse Yell.

Maar het royale prijskaartje heeft waarschijnlijk minder te maken met de kwaliteit van de Gouden-Gidsdivisie van VNU dan met de honger van investeringsmaatschappijen naar transacties. Die maatschappijen hebben de laatste tijd meer moeite om interessante beleggingsobjecten te vinden en hebben altijd al een voorkeur gehad voor dit soort bedrijven, die zich door hun stabiele kasstroom goed lenen voor veel vreemd vermogen. En met uitzondering van het matig presterende Seat Pagine Gialle in Italië en het Noorse Findexa hebben de investeringsmaatschappijen tot nu toe veel plezier gehad van hun beleggingen in deze sector. Apax heeft de waarde van zijn belegging in Yell bijvoorbeeld zien verdubbelen toen dat bedrijf vorig jaar naar de beurs werd gebracht.

Het is nog te vroeg om te zeggen of de Gouden-Gidsdivisie van VNU ook een prijskoe zal blijken. Gezien de concurrentie van het internet en de prijs die is betaald, kon het wel eens lastig worden om de in het verleden behaalde rendementen te evenaren.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld.

    • Fiona Maharg-Bravo