Van der Laan: andere opzet kunstsubsidie

Staatssecretaris Medy van der Laan (Cultuur) wil een ander systeem voor kunstsubsidies. Het huidige stelsel noemt ze ,,bureaucratisch'' en ,,sleets''. Begin volgend jaar komt Van der Laan met voorstellen.

Dit zei Van der Laan gisteren in Apeldoorn op een bijeenkomst van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties VSCD. ,,We produceren met elkaar wel heel veel papier. Het proces duurt lang. Te lang.'' Daarom wil ze het systeem van de verdeling van de kunstsubsidies via de adviezen van de Raad voor Cultuur en de beslissingen in de vierjaarlijkse Cultuurnota ,,drastisch'' doorlichten. ,,Wat we moeten durven, is verder kijken. Naar de volgende periode 2009-2012.'' Dat ziet ze als de voornaamste taak voor het tweede deel van haar ambtsperiode. ,,Voor het zover is, verdient het onderwerp een ruime discussie.''

De staatssecretaris wees op de grote verschillen tussen grote en kleine instellingen en op die tussen bijvoorbeeld musea en podiumkunsten. Die zouden anders behandeld moeten worden. Naast subsidies voor het in stand houden van het aanbod, zou het geld gebruikt moeten kunnen worden om ,,cultureel ondernemerschap'' en publiekssucces te belonen.

Een bestel waarbij de overheid afstand neemt van de beslissingen wees ze resoluut van de hand. ,,Wat mij betreft dus geen Arts Council model, waarin de beoordeling en besluitvorming in één hand komen te liggen. Dat levert een gesloten systeem op dat loszingt van de maatschappelijke werkelijkheid.''

De kunstsubsidies zijn nu onderwerp van politiek en maatschappelijk debat door het voornemen van het kabinet om 19 miljoen euro te bezuinigen op de cultuur. Vorige week woensdag kwamen de fractievoorzitters van de coalitiepartijen CDA, VVD en D66 overeen dat de bezuinigingen op kunst gehalveerd konden worden en dat er twintig miljoen zou moeten naar stimulering van de Nederlandse film. Bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer zullen de coalitiepartijen vanmiddag aangeven hoe ze de vermindering van de bezuiniging willen betalen. Van der Laan gaat ,,rustig kijken'' wat ze doet met de mogelijke 10 miljoen euro die haar dit oplevert.