Regels voor financiering tv-programma

Het Commissariaat voor de Media wil ,,de volledige onafhankelijkheid'' van de publieke omroep garanderen met ,,scherpe procedures'' voor het meefinancieren van programma's door sponsors, belangengroepen en goede doelen.

Dat is de aanbeveling van het commissariaat na een onderzoek naar de omvang van de bijdragen van derden in de programmakosten. Aanleiding voor het onderzoek waren perspublicaties over de groeiende financiële bijdrage en invloed van derden bij het maken van programma's.

Uit het onderzoek blijkt dat publieke omroepen in 2002 in totaal 156 programma's of series lieten financieren door externe partijen. Het ging om een bedrag van 20 miljoen euro, 4 procent van het totale programmabudget. Van de uitgezonden programma's (57) bleek 3 procent voor meer dan de helft betaald door onder meer belangengroepen en goede doelen.

In werkelijkheid kunnen de bedragen hoger zijn, omdat van de 237 externe tv-producenten die door het commissariaat gevraagd waren informatie aan te leveren, slechts 133 producenten hun medewerking verleenden. De omroepen leverden allemaal informatie. Zij zijn daartoe wettelijk verplicht.

Opvallend is, volgens het commissariaat, dat één op de drie programma's over gezondheidszorg door externe partijen werd betaald, variërend van meefinancieren tot het aanleveren van complete programma's. Kinderprogramma's werden voor 1,7 miljoen euro gesponsord.

De omroepen die het vaakst programmakosten laten betalen door derden zijn de TROS, AVRO, NOS en NPS. Deze vier ontvingen in 2002 samen meer dan de helft (57 procent) van de 20 miljoen euro. De TROS alleen was goed voor 26 procent van dat bedrag.

Het commissariaat beveelt de publieke omroep aan om interne procedures op te stellen die waarborgen dat de programmastatuten worden nageleefd. De statuten moeten worden aangescherpt waardoor niet alleen toezicht op commerciële sponsors mogelijk is, maar ook op niet-commerciële sponsors, zoals goede doelen die met hun geld zendtijd `kopen'.

Verder wil het commissariaat dat de publieke omroep een limiet stelt aan bijdragen van derden. Voortaan zou niet meer dan de helft van de kosten door sponsors gedragen mogen worden. Journalistieke programma's zouden helemaal geen bijdragen van externe partijen meer mogen accepteren.

Het commissariaat vindt dat kijkers via de aftiteling moeten worden geïnformeerd over wie de programma's heeft betaald. De bijdragen van derden aan programma's zouden gedetailleerd in de jaarrekeningen van de publieke omroepen moeten staan.