Positieve reacties op voorstel-Jeserun

Fractiewoordvoerders in de Tweede Kamer reageren positief op de voorstellen van de werkgroep-Jesurun die afschaffing van het Antilliaanse landsbestuur en een autonome positie van Curaçao en St. Maarten bepleit.

CDA-fractiewoordvoerder Van Fessem vindt dat politieke besluitvorming over de voorstellen snel ter hand moet worden genomen. Ook voor de schuldenlast van de Antilliaanse overheid moet volgens Van Fessem een oplossing gevonden worden.

Voor het CDA is overname van die schuld – het gaat om een bedrag van 4,8 miljard Antilliaanse guldens (2,4 miljard euro) – een bespreekbare optie. ,,Dit project moet vooral een kans krijgen. Het gaat er om dat er oplossingsgericht zaken worden gedaan.''

Ook D66-woordvoerder Dittrich noemt de voorstellen, inclusief het vinden van een oplossing van de staatsschuld, bespreekbaar. ,,We moeten de Nederlandse Antillen serieus nemen en het huidige kabinet-Ys vertrouwen.''

GroenLinks-woordvoerster Vos noemt de voorstellen noodzakelijk, nu duidelijk is dat de individuele eilandbesturen geen vertrouwen meer hebben in de Landsregering. Bestuurlijke herstructurering is volgens haar ook nodig om echt iets te doen aan armoedebestrijding en economische hervormingen. ,,Daar is meer autonomie voor nodig. De huidige dubbele bestuurslaag is onwerkbaar gebleken.''

Ook op de Antilliaanse eilanden wordt `voorzichtig positief' gereageerd op de voorstellen om Curaçao en St. Maarten een autonome status binnen het Koninkrijk te geven. Saba, Sint Eustatius en Bonaire zouden directe banden met Nederland moeten aangaan. Een politiek besluit daarover valt pas medio volgend jaar, wanneer op Curaçao een conferentie tussen Nederland, de Antillen en Aruba wordt belegd.

Een dergelijk voorstel op initiatief van het toenmalige kabinet-Lubbers strandde in 1992. Toenmalig minister van Justitie en later premier van de Nederlandse Antillen, Suzy Römer, verscheurde het voorstel voor de ogen van Lubbers. Het voldeed volgens haar onvoldoende aan de voorwaarde van een echte autonome status voor Curaçao.

,,Ik heb het rapport van de werkgroep nog niet gelezen'', zegt zij nu gereserveerd. ,,Het lijkt mij realistisch dat de kleine eilanden verantwoordelijkheden op maat krijgen.''

Volgens partijleider Booi van de Bonaireaanse regeringspartij UPB toont het voorstel aan dat het Antilliaanse staatsverband niet haalbaar meer is. Twee weken geleden koos de Bonaireaanse bevolking tijdens een referendum in meerderheid voor een directe band met Nederland.

De werkgroep-Jeserun die het rapport over de Antillen uitbracht, staat onder voorzitterschap van E. Jeserun, voorheen gevolmachtigd minister van de Nederlandse Antillen.