Jesurun

De artikelen Afschaffen regering op de Antillen bepleit en Antillen willen niet meer alleen (27 september, pagina 1 en 7) maken melding van een werkgroep voor de staatkundige toekomst van de Antillen onder leiding van oud-gouverneur E. `Papy' Jessurun van de Nederlandse Antillen. Dat is niet correct. De voorzitter heet Jesurun, en hij was gevolmachtigd minister van de Nederlandse Antillen.