Geschiedenis

Klas 3 BBL afdeling verzorging van het VMBO heeft geschiedenis. Ze hadden in klas drie en vier liever wiskunde gehad, maar de schoolleiding leek het landelijk examen wiskunde toch echt te hoog gegrepen. BBL, de basisberoepsgerichte leerweg is immers het laagste niveau van het VMBO.

Geschiedenis dus. Ik geef die lessen en ben tevens hun mentor. Het schooljaar is inmiddels zes weken gevorderd. De verhoudingen met de klas zijn goed, maar binnen die goede verhoudingen moet een milde vorm van kritiek mogelijk zijn, vindt Tanja, vandaar dat ze tijdens de les met een licht verwijt in haar stem opmerkt: ,,Meneer, u heeft het altijd over vroeger!''

Bijdragen van lezers zijn welkom via een formulier op www.nrc.nl/ik

    • R. Roordink