Fout bij verkiezing Delfland

Door een fout bij de verzending van de stembiljetten bij de verkiezingen van het waterschap Delfland heeft een deel van de kiezers tweemaal een stembiljet gekregen en een deel helemaal geen. Het gaat om de verzending van 240.000 biljetten voor de categorieën `ingezetenen' en `gebouwd'. Het stembureau neemt zo spoedig mogelijk een besluit over de vraag of hiervoor een herstemming moet worden uitgeschreven. De fout is gemaakt door het bedrijf Cendris, onderdeel van TPG, aldus Delfland. Delfland had het bedrijf gehuurd en stelt het aansprakelijk voor de kosten die uit de fout voortvloeien.