D66 hekelt Franse kritiek op Kroes

De Nederlandse europarlementariër Sophie in 't Veld heeft twijfels over de objectiviteit van de voorzitter die de hoorzitting leidt van kandidaat-eurocommissaris Neelie Kroes. Deze hoorzitting zou vanmiddag worden gehouden.

In 't Veld stoort zich eraan dat voorzitter Pervenche Berès van de commissie voor economische zaken, waarvoor Kroes als voorgedragen commissaris voor mededinging moet verschijnen, in diverse interviews te kennen heeft gegeven dat de Nederlandse kandidaat ongeschikt is voor deze functie. De europarlementarier was van plan deze zaak vanmiddag aan het begin van de hoorzitting aan de orde te stellen. ,,Het is onaanvaardbaar dat de voorzitster van de commissie die Kroes gaat horen blijk geeft van een dergelijke vooringenomenheid, ingegeven door partijpolitieke overwegingen. We mogen van Mevrouw Berès als voorzitster een objectieve en professionele opstelling verwachten'', aldus In 't Veld die zelf lid is van de commissie voor economische zaken.

De Franse socialiste Berès vindt dat Kroes vanwege de vele functies in het bedrijfsleven die zij heeft bekleed, niet de post mededinging kan krijgen wegens het gevaar van belangenverstrengeling.

Kroes heeft gisteren fel gereageerd op de beschuldigingen van de Nederlandse europarlementarier Van Buitenen. Deze zei gisteren op een persconferentie dat Kroes indertijd tegenover een parlementaire commissie die de Tankercleaning affaire onderzocht heeft ,,gelogen'' over haar relatie met één van de verdachten in deze zaak. Kroes noemt het ,,ongefundeerde, tendentieuze aantijgingen''. Ze zei te hopen op een ,,serieus debat'' in het Parlement.