Tv-bedrijf mag niet bij dagbladuitgevers komen

Met verbazing las ik het betoog van staatssecretaris Van der Laan (Opiniepagina, 15 september). Zij geeft aan groot belang te hechten aan vrije, pluriforme en onafhankelijke informatievoorziening. Met de aanwezigheid in ons land van drie grote krantenconcerns en drie tv-bedrijven, is dat in een klein land als het onze relatief goed geregeld.

Het is een gevaar als één van de tv-bedrijven in handen zou komen van een van de dagbladuitgevers, en andersom. Het gevaar is wellicht zelfs groter dan wanneer er een verdere samenklontering van dagbladredacties zou plaatsvinden.

Op het moment dat een dagblad met een tv-zender samengaat is sprake van een verschraling van het vrije journalistieke aanbod. Het aantal kanalen waarlangs men onafhankelijke informatie tot zich neemt, zal immers met één afnemen.

    • Laurens Miedema