Spring voorzichtig met windenergie om

Het zal bij windenergie nog lang duren voordat enigszins marktconform geproduceerd kan worden.

De focus dient in dit stadium te liggen op technologische innovatie en niet op ongebreidelde uitbreiding.

Een ander aspect waarom voorzichtig met windenergie omgesprongen moet worden is dat er veel goedkopere manieren zijn om aan de Kyoto-doelstelling (en daar gaat het om) te voldoen. Juist bij deze ambitieuze doelstelling is het noodzaak de beschikbare euro voor besparing van CO2 reductie zo efficiënt mogelijk te besteden.

Naast kosten speelt landschapsvervuiling een belangrijke rol. Om horizonvervuiling tegen te gaan is het belangrijk om het aantal, de hoogte en de plaats van de windmolens te reguleren.

De draagkracht voor molens in Flevoland, de provincie waar meer dan 40 procent van de Nederlandse windmolens staan, is voor velen overschreden.

    • J. Kramer