Pools-Duitse werkgroep claims

Duitsland en Polen stellen een juridische werkgroep samen die zich moet buigen over Duitse eigendomsclaims jegens Polen met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. De oprichting van de werkgroep heeft een tweeledig doel: ze moet de emoties over de claims, vooral aan Poolse zijde, tot bedaren brengen en Duitse burgers die hun vroegere huizen in Polen terugeisen ontmoedigen om naar de rechter te stappen. Het westen van Polen was voor de oorlog Duits grondgebied.