Plan van Remkes stuit op verzet

Gemeenten, burgemeesters, brandweer, politie en geneeskundige diensten verzetten zich tegen het plan van minister Remkes (Binnenlandse Zaken) om naast de bestaande regionale veiligheidsbesturen voor rampenbestrijding aparte besturen voor crisisbestrijding op te richten.

De hulpverleners vrezen chaos als ze te maken krijgen met twee besturen, waarvan het ene bestuur (veiligheidsbestuur) de bestrijding van rampen voor zijn rekening neemt en het andere bestuur gaat over de opsporing en bestrijding van onder andere terroristische aanslagen. Dat schrijft de zogeheten Veiligheidskoepel met daarin de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de brandweer en verschillende geneeskundige hulpdiensten zoals de regionaal geneeskundig functionarissen, GGD Nederland en de burgemeesters die verantwoordelijk zijn voor geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen aan minister Remkes en minister Hoogervorst. Het Korpsbeheerdersberaad en de Raad van Hoofdcommissarissen sluiten zich bij hen aan.

Nu verloopt de coördinatie bij een ramp of ongeluk via 25 regionale veiligheidsbesturen, waarin gemeenten, brandweer en medische hulpverleners samenwerken met de politie. Remkes vindt die organisatie ,,onvoldoende toegesneden op de hedendaagse dreigingen die complexer en grootschaliger zijn en meerdere sectoren treffen dan voorheen'', schreef hij in het in juni verschenen beleidsplan voor crisisbeheersing 2004-2007. Daarom wil hij crisisbesturen in het leven roepen, waaraan het kabinet ook de b veiligheidsdiensten wil toevoegen. Bovendien bleek dat niet minister Remkes maar minister Donner van Justitie in deze crisisbeheersing het voortouw krijgt.

[Vervolg TERREURPLAN: pagina 7]

TERREURPLAN

'Hulp ramp is gelijk als hulp na aanslag'

[vervolg van pagina 1]

,,Dat is niet logisch'', aldus Dick de Cloe van de organisatie van geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR) . ,,De voorbereiding op hulpverlening na een ramp wijkt niet wezenlijk af van die na een aanslag. Het effect is immers hetzelfde. Er moeten mensen gered, behandeld en naar ziekenhuizen worden vervoerd. Natuurlijk spelen er dan ook andere factoren nadrukkelijk mee, zoals de veiligheid van de hulpverleners en het opsporen van daders, maar die zijn wat ons betreft prima in te passen in de samenwerking tussen de betrokken partners.''

Overigens werd eerder dit jaar uit onderzoek duidelijk dat de organisatie van geneeskundige hulp bij ongelukken en rampen tekortschiet. De regionaal geneeskundig functionaris heeft als medisch coordinator geen bevoegdheden, traumateams zijn niet 24 uur per dag in touw, en er wordt veel te weinig geoefend, onder meer doordat sommige ambulancediensten en 21 van de 58 meldkamers in particuliere handen zijn.

In de brief dringen de hulpverleners er op aan dat de overheid weer alle meldkamers van de ambulancezorg aanstuurt, de medisch coordinator meer bevoegdheden krijgt en dat er tijd en geld wordt vrijgemaakt voor oefeningen.

    • Rob Schoof
    • Wubby Luyendijk