`Persoonlijke films zijn makkelijker te verkopen'

Voetbal, rode lopers, maar ook stevige discussies: op het Nederlands Film Festival in Utrecht praatten regisseurs zaterdag over de toekomst van hun vak .

Linda de Mol was er. En Joan Collins. En Ivo Niehe, die dacht dat beide dames speelden in Ellis in Glamourland van Pieter Verhoeff, in plaats van Pieter Kramer. Monique van de Ven kwam naar de sneak preview van de bijstandsmoeders- annex bankovervallerskomedie Amazones. De rode loper lag er nog steeds.

Intussen vond er dit weekend in het kader van het Nederlands Film Festival in alle beslotenheid de conferentie `New Horizons for Europe's Audiovisual Sector' plaats, een van de twee culturele evenementen die het Ministerie van OC&W in het kader van het Nederlandse voorzitterschap organiseert. De uitkomsten worden vandaag pas gepresenteerd; in andere zaaltjes werd alvast over de toekomst van de Nederlandse film gediscussiëerd.

Terwijl in een regenachtig Griftpark teams van cast- en crewleden van films als Simon en Shouf Shouf Habibi in een voetbaltoernooi streden om de Jean van de Velde-bokaal, werd in het Louis Hartlooper Complex door de regisseurs van de Dutch Directors Guild (DDG) gedebatteerd over de vraag of het nog mogelijk is om als Europese filmregisseur een persoonlijk oeuvre op te bouwen. DDG-voorzitter Rudolf van den Berg verklaarde op persoonlijke titel dat het hoog tijd werd dat het Nederlands Fonds voor de Film zijn beleid bijstelt richting artistieke film. De publieksfilm moet volgens hem meer op eigen benen kunnen staan. Hoofdgast van de middag was Dusan Makavejev, de Joegoslavische filmregisseur die zo'n beetje overal ter wereld films heeft gemaakt. Zijn conclusie: ,,Persoonlijke films zijn makkelijker te verkopen dan commerciële. De auteursfilm overstijgt het particuliere, nationale karakter van films die het in hun thuisland goed doen.''

De belangrijkste subsidieverlenende instantie, het Nederlands Fonds voor de Film, presenteerde vrijdag het eerste exemplaar van het glossy promotieblad Filmbeeld. De regisseurs vroegen zich zaterdag af of dat geld niet beter aan films kon worden besteed. Het Filmfonds wil dat een deel van de 20 miljoen die vorige week voor een nieuwe fiscale filmmaatregel beschikbaar kwam in `hard' geld terugzien, omdat er anders te weinig overblijft voor de `artfilms'. Maar wat verstaat het Fonds onder artfilms?, vroeg men zich op de DDG-bijeenkomst af. ,,Publiektrekkers als De tweeling!'' Artistiek adviseur van het Filmfonds Mart Dominicus verklaarde zich soms een roepende in de woestijn te voelen: ,,Er wordt teveel over publieksfilms geluld en over bezoekcijfers gesproken.''

Hij kreeg steun van de Poolse filmmaakster Agnieszka Holland, die zondag de traditionele Cinema Militans-lezing hield. ,,Europese films waren altijd anders dan de Amerikaanse: onafhankelijk, creatief, rebels. Nu zijn de enige Europese films die nog succes hebben infantiele formuleverhaaltjes over simpele geesten die met goede daden het kwaad van de wereld weerstaan.''

    • Dana Linssen