Nieuwe Turkse strafwet zonder overspel

Het Turkse parlement heeft gisteren in buitengewone zitting ingestemd met een nieuwe strafwet. In de nieuwe wet wordt overspel niet strafbaar gesteld.

Met het besluit van gisteren kwam een definitief einde aan de rel die enige weken geleden onverwachts uitbrak tussen Ankara en Brussel. De Europese Unie stond achter het streven van de Turkse regering om de strafwet te moderniseren. Maar toen duidelijk werd dat de regerende AK-partij daarbij overspel strafbaar wilde stellen, ontstak Brussel in woede en dreigde dat onderhandelingen over Turkijes toetreden tot de Europese Unie niet konden beginnen zolang de overspelclausule op tafel lag.

Het parlementaire debat van gisteren bood de oppositionele CHP de mogelijkheid om de AK-partij en premier Erdogan op de korrel te nemen. Vorige week al had CHP-leider Baykal gezegd dat Erdogan met het overspelvoorstel op onverantwoordelijke wijze Turkijes kansen voor het lidmaatschap van de Europese Unie in de waagschaal had gesteld.

Gisteren zei een CHP-afgevaardigde dat ,,wij'' (de oppositie, red.) Erdogan niet konden overtuigen en dat de premier naar Brussel toe moest om te horen dat dit niet kon. Daarmee refereerde het parlementslid aan het gesprek dat Erdogan vorige week donderdag in Brussel had met de Europese Commissaris voor Uitbreiding, Günter Verheugen. Na deze ontmoeting maakte Erdogan een volte face en verklaarde hij dat overspel nooit strafbaar gesteld zal worden zolang de AK-partij in Turkije aan de macht is.

De AK-partij en premier Erdogan zelf onderstrepen inmiddels dat de crisis is opgelost en de Europese toekomst van Turkije stralend is. In een toespraak op de Turkse televisie onderstreepte de premier dat hij ervan overtuigd is dat de Europese politieke leiders in december zullen besluiten onderhandelingen met Turkije te beginnen.

De leiders nemen dat besluit op basis van een advies van de Europese Commissie, dat volgende week woensdag zal worden gepubliceerd. Nu de kwestie van het overspel uit de weg is geruimd, verwacht de Turkse regering dat het toetredingsrapport over Turkije zeer positief zal uitvallen voor het land en dat de regeringsleiders navenant zullen besluiten.