Lasten bedrijven komen voor 10 pct van gemeente

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor 10 procent van de administratieve lastendruk waarmee bedrijven te maken hebben. Het grootste deel hiervan vloeit voort uit de lokale uitvoering van wet- en regelgeving die is opgelegd door de rijksoverheid. De gemeenten zelf hebben beperkte bevoegdheden om administratieve lasten te verhogen.

Dit blijkt uit een rapport Administratieve Lasten Gemeenten dat minister Zalm (Financiën) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In totaal bedragen de administratieve lasten die gemeentes opleggen 1,6 miljard euro. Hiervan vloeit 1,4 miljard rechtstreeks voort uit rijksregelgeving, 205 miljoen uit nadere gemeentelijke invulling van rijksregels en 52 miljoen uit zelfstandige gemeentelijke lasten. De totale administratieve lastendruk voor het bedrijfsleven op grond van rijksregels bedraagt 16,4 miljard euro per jaar. De gemeenten voegen hier 257 miljoen euro aan toe.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) toont zich in een reactie verheugd met het rapport. ,,Het gaat in tegen de beeldvorming dat gemeentelijke lasten veel te hoog zouden zijn'', aldus een zegsman van de VNG.

Het kabinet heeft als doel de komende vier jaar een kwart van de administratieve lasten te verminderen. Als de gemeenten hieraan een proportionele bijdrage leveren, zou dat neerkomen op een verlaging van de eigen gemeentelijke administratieve lasten met een slordige 65 miljoen euro. Het kabinet wil tot afspraken komen met gemeenten over de terugdringing van lokale lasten. Zalm erkent in een begeleidende brief wel dat het ,,de keuze van de gemeente (is) om al dan niet op het terugdringen van deze lasten in te zetten en aldus te investeren in de verhouding met het lokale bedrijfsleven''.

Het rapport over de lokale lastendruk is gebaseerd op een onderzoek in twaalf gemeenten. De zelfstandige lokale lasten hebben vooral betrekking op regels voor bouwen, milieu en horeca. De lasten die gemeenten opleggen bovenop de rijksregelgeving worden vrijwel geheel bepaald door de milieuwetgeving. Deze is de afgelopen jaren verscherpt na onder meer de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam.

Tussen gemeenten bestaan grote onderlinge verschillen in lokale heffingen en kosten van vergunningen of ontheffingen, blijkt uit het rapport. Zo bedragen de lokale heffingen voor de bouw van een huis op een bedrijfsterrein bedragen tussen de 329 en 604 euro. De duurste onderzochte gemeentelijke vergunningen zijn voor de exploitatie van prostitutiebedrijven (4.329 euro), de goedkoopste voor het beheer van kampeerterreinen (181 euro).