Huisartsen tegen no-claimregeling

Het invoeren van een no-claimregeling voor ziekenfondsverzekerden per 1 januari 2005 is technisch onmogelijk. Dat zeggen de landelijke huisartsenvereniging LHV en brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) wil de maatregel zo snel mogelijk invoeren.

Volgens zorgverzekeraars en huisartsen duurt de aanpassing van de automatiseringssystemen, nodig om het aantal huisartsenbezoeken van ziekenfondsverzekerden te registreren, een half jaar tot negen maanden. Als minister Hoogervorst toch aan een ingangsdatum van 1 januari 2005 vasthoudt, zal dat leiden tot een ,,administratieve chaos'', waarschuwt een woordvoerder van de LHV.

Met de no-claimregeling wil Hoogervorst ziekenfondsverzekerden bewuster maken van de kosten van hun bezoeken aan de huisarts. Een ziekenfondsverzekerde die in één jaar minder dan 250 euro aan ziektekosten maakt, krijgt het verschil tussen die 250 euro en de gemaakte kosten terug. Zorgverzekeraars moeten daarvoor onder meer het aantal huisartsbezoeken per patiënt gaan tellen.

Verzekeraars houden dat nu nog niet bij omdat volgens de huidige wetgeving huisartsen een jaarlijks bedrag per ingeschreven ziekenfondspatiënt ontvangen. Als het aan Hoogervorst ligt, zullen huisartsen na invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet niet meer per patiënt, maar per consult betaald gaan worden. De Tweede Kamer spreekt vanaf donderdag over het wetsvoorstel.

Naast de bezwaren van technische aard, wil de LHV ook op inhoudelijke gronden de no-claimregeling niet van toepassing verklaren op huisartsconsulten. ,,Het opwerpen van een financiële drempel in de basiszorg is volstrekt onverantwoord'', zegt een woordvoerder. Zorgverzekeraars Nederland wil wel dat de no-claim ook voor huisartsenbezoek gaat gelden. ,,Juist hier is kostenbewustzijn belangrijk'' zegt een woordvoerder.

Hoogervorst heeft aan het College Tarieven Gezondheidszorg gevraagd om een uitspraak te doen over de invoering van het nieuwe systeem per 1 januari 2005. Een woordvoerder van de minister wil in afwachting van dat advies niet op de uitspraken van LHV en ZN reageren.