`Asielzoekers te lang in detentie'

Het duurt gemiddeld tachtig dagen voordat Illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers die in vreemdelingenbewaring worden gesteld of die in vertrekcentra worden ondergebracht, daadwerkelijk worden uitgezet. Die uitzettijd is de afgelopen twee jaar verdubbeld. Dat zei hoogleraar vreemdelingenrecht prof.dr. A. van Kalmthout zondag in het radioprogramma De andere wereld van zondagmorgen van de IKON. Volgens Van Kalmthout zijn er ook steeds meer uitschieters. ,,Er blijven mensen meer dan een jaar in detentie zitten, ook al is er betrekkelijk weinig zicht op uitzetting'', aldus Van Kalmthout. Het aantal geslaagde uitzettingen is volgens de hoogleraar in de afgelopen vijf jaar gedaald van 55 naar 30 procent.