Worstelen met een schenking

Wij schenken sinds de geboorte van onze kinderen de vrijgestelde jaarbedragen. Omdat dit niet opschiet, schenken wij al jaren meer dan de vrijstellingen. Daarvoor werd tot en met 2003 een notariële akte opgemaakt, die ongeveer 400 euro kost. Daarin staat dat de schenking pas opeisbaar is na het overlijden van de langstlevende ouder. We betalen de afgesproken rente. Dit jaar zei de notaris, na mijn verzoek om een nieuwe akte, dat een akte voor zo'n schenking niet meer nodig is. Omdat ik dat niet wist, vroeg ik het na bij de Notaristelefoon. Daar zei men dat wanneer de schenking pas opeisbaar is na overlijden, er een notariële akte vereist is.

Moet de verschuldigde rente altijd worden betaald of kan je die ook schuldig blijven, zo nodig tegen rente? Het is geen kwestie van liquiditeit, maar het huwelijk van onze zoon dreigt op de klippen te lopen. Hij is op huwelijkse voorwaarden getrouwd en alle denkbare uitsluitingen zijn in de papieren verwerkt. Toch zei een advocaat dat het verstandig is om geen rente te betalen, omdat deze bij de alimentatievaststelling betrokken kan worden. Een truc is om hem de rente te betalen en deze dan direct terug te lenen.

(L. van der B.)

Het antwoord van de Notaristelefoon is correct. Het lijkt mij geen notarieel vraagstuk, maar een belastingkwestie. Immers, na het overlijden van de langstlevende kunnen de erfgenamen met allerlei (zelf gemaakte) papieren aankomen, waaruit blijkt dat de nalatenschap allang is weggeschonken. Dan biedt een notariële akte de fiscus officieel houvast. De advocaat kan gelijk hebben, maar ik ken uw situatie (en die van uw zoon) niet. Wat u verder wil, is belastingontduiking.

    • Adriaan Hiele