Webcongres: Sharon mag best naar Nederland komen

Deelnemers aan het webcongres, het online discussieplatform op www.nrcnl/webcongres, bogen zich over de stelling dat de Israëlische premier Sharon niet naar Nederland mag komen. Ruim 60 procent was het hier niet mee eens.

Eens

Leo van Lier, Eindhoven: ,,Iemand met een oorlogsverleden én -heden komt ons land bezoeken. Iemand die er alles aan doet Palestijnen in getto's te laten wegkwijnen en het dan vreemd vindt dat de enige Palestijnse uitweg terreur is, zoals wij ons in WO II tegen de Duitsers verzetten. Ik denk dat hij voor de geciviliseerde wereld een persona non grata zou moeten zijn en in Israël moet blijven.''

Nigel Lamb, Den Haag: ,,Het staatshoofd van een land waar internationaal recht en de resoluties van de VN zomaar genegeerd worden, mag onder geen beding verwelkomd worden in dit land.''

Michiel Bontenbal, Amsterdam: ,,Sabra en Chatilla zijn al niet te vergeven. Erger is het dat deze man doorgaat met het systematisch tegenwerken van een volk om zijn zelfbeschikkingsrecht uit te oefenen en daarmee een eigen staat te vormen. Een premier die een deel van zijn burgers als tweederangs beschouwd, mag niet welkom zijn in Nederland.''

Jasper Beckeringh, Rotterdam: ,,Niet alleen zijn de aanvallen op de vluchtelingenkampen destijds onder de leiding van Sharon als minister van Defensie uitgevoerd, ook tegenwoordig nog worden door Israël misdaden begaan tegen de internationale rechten van de mens. Er zijn verscheidene waarschuwingen vanuit de VN gegeven wegens deze misdaden (zoals wederom het aanvallen van vluchtelingenkampen, het bouwen van de muur en aanvallen op Palestijnse burgers). Sharon heeft echter al deze waarschuwingen van de hand gewezen.''

Oneens

Oscar Lopes Cardozo, Kortenhoef: ,,Het is van het grootste belang dat Nederland met beide partijen in het conflict on speaking terms blijft. Zeker als voorzitter van de EU behoort Nederland Sharon gewoon te ontvangen. Zolang hij niet door enige rechtbank is veroordeeld wegens oorlogsmisdaden, is hij geen misdadiger. Arafat wordt ook de toegang niet ontzegd, hoewel hem ook terreurdaden zijn aan te wrijven.''

André Delpeut, Baarle Nassau: ,,Nederland heeft, als voorzitter van de EU, de morele plicht om Sharon uit te nodigen, in ieder geval om namens Europa druk uit te oefenen om te blijven praten met de Palestijnen. Als we gaan selecteren op het gedrag van een individu in het verleden, kunnen we niemand (ook geen Palestijnen) uitnodigen. Dialoog is en blijft het belangrijkst.''

Inge Veldhuis, Amsterdam: ,,Sharon mag alleen naar Nederland komen indien hem duidelijk de boodschap wordt overgebracht dat Nederland niet instemt met nederzettingenbeleid zoals Sharon dat voorstaat.''

Ingrid Petiet, Zwolle: ,,De wederzijdse leiders moeten worden aangesproken op al dit geweld, de dood, dat verdriet. Maar om iemand aan te spreken, moet je hem wel ontvangen en ook nog op een nette en respectvolle manier. Zolang gesprek mogelijk is, moeten we dat voeren. Volgens mij is dat de enige weg naar een zinvolle vrede. Iemand buitensluiten en verketteren verhardt die ander alleen maar.''

Berenice Muller, Apeldoorn: ,,Natuurlijk kun je vraagtekens zetten bij de manier waarop Israël omgaat met de Palestijnse kwestie, maar dat doet nu niet ter zake. Dat `het andere kamp' dit bezoek aangrijpt om aandacht te vragen voor hun zaak is te begrijpen, maar is geen reden Sharon niet te ontvangen.''

Henk van Vondel, Ameide: ,,Sharons bezoek kan niet beperkt blijven tot toespraakjes met loze woorden of protocollaire beleefdheden. Als Sharon werkelijk vrede wil, zou hij bereid moeten zijn een openbare discussie te voeren met journalisten en voor- en tegenstanders van zijn politiek. Een van de belangrijkste vragen aan hem is of hij meent dat vergeldingsacties meer of minder haat kweken.''

Jasper Nijdam, Columbus, Ohio, VS: ,,Sharon is de regeringsleider van een democratische regering en dus is er geen enkele reden hem toegang tot Nederland te weigeren. Wat betreft zijn politieke leven hoop ik wel dat Nederland hem duidelijk te verstaan geeft dat hij net zo'n groot obstakel op de weg naar vrede in het Midden-Oosten is als Arafat.''

Gerard Bader, Amsterdam: ,,Als voorzitter van de EU kan Nederland, ook namens de EU, het bezoek benutten om Israël er weer eens op te wijzen dat het een heilloze, doodlopende weg is ingeslagen. De dialoog, hoe moeizaam ook, is de enige weg. De Palestijnen is onrecht aangedaan, ook door de wereldgemeenschap. Harde confrontatie verhardt tegenstellingen alleen maar.''

Valérie Verschuijl, Driebergen: ,,We weigeren toch ook geen bezoek van (of aan) president Bush vanwege de martelingen in de gevangenissen of de doodstraf in Amerika? Het is afschuwelijk wat in de Libanese vluchtelingenkampen is gebeurd in '82. Des te meer reden om ons ervoor in te zetten dat dat nooit meer gebeurt. Maar dat bereik je niet door Sharon – een gekozen premier – uit Nederland te weren.''

Peter Bleyie, Doetinchem: ,,Wil Nederland/de EU een bijdrage leveren in het op het moment stagnerende vredesproces tussen Israël en de Palestijnen, dan zal het overleg met de Israëlische regering evenals dat met het Palestijnse Gezag op gang gehouden moeten worden en zelfs geïntensiveerd. Het verklaren van Sharon tot persona non grata draagt daar niet aan bij en verhardt alleen maar het standpunt van Israel.''

Yaël Schrijver, Amstelveen: ,,Sharon symboliseert het onuitroeibare kwaad. Symbolen zijn moeilijk te bevechten. Toch moet je niet buigen voor dit soort waanbeelden. Israël is geen bedreiging voor de wereldvrede. Israël is gewoon een klein land dat graag eens in vrede zou willen leven. Juist daarom juich ik het toe, dat het kabinet tegen de stroom in durft te gaan en Sharon heeft uitgenodigd voor een staatsbezoek.''