Waar blijft de Turkse Karel van het Reve?

In Opinie & Debat van 11 september maakt Maurits Berger bezwaar tegen de toenemende neiging in Nederland om moslims vanuit de islam, en meer in het bijzonder vanuit de koran te bestuderen. Sinds deze praktijk ingang vond ,,[Is er] geen artikel over de islam verschenen of wordt geciteerd uit de koran''. Om duidelijk te maken hoe vreemd dat is, gaat hij verder met een vergelijking: ,,Het is alsof een Japanner de bijbel bestudeert om de Europeaan te leren begrijpen – die is immers christen?'' Dit laatste zou inderdaad merkwaardig zijn, want de Japanse onderzoeker zal, als hij zich wat beter in Europa verdiept, al snel tot de conclusie komen dat het christendom slechts één van de factoren is die in het maatschappelijk leven een rol spelen. Ook zal hij bij een meer dan oppervlakkige kennismaking geconfronteerd worden met een verhitte discussie over het historisch gehalte van de bijbel en van de christusfiguur, en daarmee samenhangend over de bijbel als literair verschijnsel. En hij zal, wat Nederland betreft, tot de ontdekking komen dat een zeer groot deel van de bevolking opgeeft geen christen te zijn.

Verder zal het hem duidelijk worden dat publicaties van geharnaste godloochenaars als Multatuli en Karel van het Reve vrij verkrijgbaar zijn, en zelfs sinds jaar en dag een groot lezerspubliek hebben.

Berger wil de Nederlandse houding tegenover de moslims uit de `theologische tunnel' halen. Hij maakt een grotere kans om in zijn opzet te slagen als de Marokkaanse, Turkse enz. tegenhanger van Van het Reve's De ongelooflijke slechtheid van het opperwezen verschenen zal zijn, waarna wij ook uit dat boek kunnen citeren. Pas dan is er een kans dat de automatische gelijkstelling `Marokkaan = moslim' tot het verleden zal behoren.

    • A. Rijksbaron Amsterdam