Veel gezinnen hebben onoplosbare schulden

Tussen de 67.000 en 124.000 van de huishoudens die maximaal anderhalf keer een minimuminkomen ontvangt, heeft een `problematische' schuld. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Tilburgse onderzoeksbureau IVA in opdracht van staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken, VVD) uitvoerde.

Het gaat hier om huishoudens waarbij de rente van hun schuld hoger is dan het bedrag dat ze maandelijks kunnen aflossen. De schuld kan dan alleen nog groeien, zo blijkt uit het onderzoek Schulden: een (on)draaglijke last.

Volgens de onderzoekers hebben 40.000 tot 93.000 van deze huishoudens een betalingsachterstand van zes maanden of meer op basiskosten zoals huur, verzekeringen, energiekosten en lopende rekeningen. Deze mensen kunnen terecht bij de afdeling Schuldhulpverlening van gemeenten. Eén op de zes schuldenaren zoekt ook daadwerkelijk professionele hulp.

Van Hoof benadrukt in zijn toelichting op het onderzoek dat mensen met schulden in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor de problemen, maar dat de gemeenten ook meer moeten doen aan prefentief beleid. Volgens Van Hoof ligt er een belangrijke taak voor de gemeenten bij het begeleiden van gezinnen met schulden. Ze moeten onder meer bevorderen dat hulpverlenende instanties beter samenwerken. Ook moeten de gemeenten proberen de gezinsleden aan betaald werk te helpen.

Behalve gemeenten zouden ook kredietverstrekkers zich meer verantwoordelijk moeten voelen als zij leningen geven aan mensen die een hoog risico lopen om in de financiële problemen te komen, aldus Van Hoof.

Van het aantal huishoudens met betalingsproblemen, domineren de éénoudergezinnen en de gezinnen met twee kinderen. Verder zijn het voornamelijk jongeren – tot dertig jaar – die het financieel niet redden.

Het onderzoek naar inkomens tot anderhalf keer het minimum was nog niet eerder gedaan. Van Hoof wil het over drie jaar herhalen, om te zien of gemeenten met succes preventief het probleem hebben aangepakt.

Dit najaar organiseert het Landelijk Platform Integrale Schuldhulpverlening en StimulansZ bijeenkomenten voor gemeenten met als thema schuldhulpverlening.

Vorig jaar verdubbelde het aantal huishoudens met betalingsproblemen, en in maart dit jaar bleek dat ongewoon veel huishoudens – 40 procent – hun vakantiegeld als noodpotje gebruikt. De minimuminkomens die hieronder vallen, gebruiken het geld vooral om hun schulden af te lossen.