Rel in Zwolle om gokhal

De Zwolse gemeenteraad komt maandag in een extra vergadering bijeen om het college van B en W opheldering te vragen over de gang van zaken rond een referendum omtrent de vestiging van een gokhal in het nieuwe stadion van FC Zwolle.

Op advies van het college van burgemeester en wethouders wees de gemeenteraad eerder deze maand een referendumverzoek af, om de bouw van het nieuwe stadion niet in gevaar te brengen.

De realisatie van het stadion is voor een belangrijk deel afhankelijk van de bijdrage van de exploitant van de gokhal. Bovendien zou volgens het college de projectontwikkelaar van het stadion door de vertraging en onzekerheid afhaken.

De Raad van State heeft begin deze week geoordeeld dat Zwolle het referendumverzoek onterecht heeft afgewezen, omdat de lokale referendumverordening niet strookt met landelijke regelgeving.

Hierdoor moet, als het actiecomité dat zich verzet tegen de gokhal, de komende maanden minimaal 5.000 handtekeningen ophaalt, er alsnog een raadgevend correctief referendum worden gehouden. Een deel van de gemeenteraad voelt zich misleid door het college van B en W. De SP heeft het vertrouwen in wethouder J. Hagedoorn opgezegd.

De uitkomst van het referendum is niet bindend, maar moet door de gemeenteraad als een zwaarwegend advies worden opgevat. Omdat de contracten voor de bouw van het stadion inmiddels zijn getekend, kan de situatie ontstaan dat de gemeenteraad alsnog de vestiging van de gokhal met 400 speelautomaten tegenhoudt maar dat de gemeente vastzit aan de nieuwbouw van het stadion. De gemeente Zwolle investeert 8,5 miljoen euro in de infrastructuur rond het stadion.

De uitbreiding van het aantal speelautomaten in Zwolle is al geruime tijd omstreden. In Zwolle was tot dusver een verordening van kracht die het aantal gokautomaten tot 55 automaten beperkte. Verschillende politieke partijen en de kerken vrezen een toename van het aantal gokverslaafden in de stad. Christelijke partijen, die het huidige aantal automaten al te veel vinden, willen geen 'Las Vegas' in Overijssel.