Poolse rente

Uit berichten in onder andere NRC Handelsblad maak ik op dat er in Polen hoge rentes te halen zijn. Moet of kan ik met mijn spaargeld naar Polen?

(H. O.)

Van mij noch van anderen zult u groen licht krijgen om te gaan sparen in Polen. Dat moet u zelf weten. Dit is wel een bekende strategie nu Polen bij de EU hoort, maar nog niet in de muntunie van de euro zit. Wordt Polen op termijn een euroland, dan daalt de rente tot het niveau van de eurozone en stijgen de obligatiekoersen. Daar kunnen obligatiehouders van profiteren. Tot die tijd loopt u minstens twee risico's: de wisselkoersverschillen tussen de Poolse munt en de euro, en het debiteurenrisico. Anders gezegd: u moet maar zien of u uw geld terugkrijgt.

    • Adriaan Hiele