Niet altijd extra vrije dagen voor ouderen

Het toekennen van extra vakantiedagen aan werknemers van 45 jaar en ouder is naar het oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) in strijd met de Wet gelijke behandeling.

De commissie kwam gisteren tot deze uitspraak na een zaak die aanhangig was gemaakt door een im- en exportbedrijf van boeken en kaarten. Het bedrijf heeft de seniorenregeling zelf aan de commissie voorgelegd. Het is onduidelijk of het bedrijf van de regeling af wil of die juist wil behouden.

Naar het oordeel van de commissie is er in het geval van dit bedrijf geen sprake van fysiek zwaar belastende functies. Omdat er ook geen verschil is in ziekteverzuim tussen leeftijdsgroepen, is het onderscheid op grond van leeftijd bij de toekenning van vakantiedagen objectief niet gerechtvaardigd.

Sinds 1 mei is de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd van kracht. De wet verbiedt het maken van onderscheid op grond van leeftijd bij de arbeid en het beroepsonderwijs.

Uit een recent TNO-onderzoek blijkt dat de veronderstelling dat de lichamelijke gezondheid van alle ouderen slechter is dan die van jongeren, onjuist is. Bij verzuim en inzetbaarheid spelen factoren als leefstijl, functieduur en de mate waarin beroepen fysiek belastend zijn, een rol. In opdracht van de CGB zal de Universiteit van Tilburg onderzoek doen naar sectoren en functies die als fysiek en psychisch zwaar belastend kunnen worden getypeerd. Bij zwaar belastende functies kan het toekennen van extra vakantiedagen aan oudere werknemers mogelijk wel gerechtvaardigd zijn.