Neppartij van BVD misleidde Chinezen

De Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) heeft jarenlang de Volksrepubliek China misleid en geld van Peking gekregen voor een maoïstische partij die door de BVD zelf was opgericht. Deze onthulling doet een voormalige functionaris van de BVD, de voorloper van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

De BVD runde tussen 1970 en 1980 de Marxistisch-Leninistische Partij Nederland (MLPN), om inzicht te krijgen in de aanhang van de maoïstische beweging in Nederland en in de manier waarop China probeerde Nederlandse studenten en wetenschappers te winnen voor het maoïsme. Bovendien voorkwam de geheime dienst met de financiële steun die China aan de MLPN gaf dat andere, échte maoïstische partijen in Nederland geld kregen. De steun van de Chinezen werd onder meer via Albanië uitbetaald aan de Stichting Nederland-Albanië. Ook deze stichting was door de BVD opgericht.

De MLPN had enkele tientallen leden en drukte in de eigen huisdrukkerij van de BVD een officieel partijorgaan, De Kommunist. Verder deelde de partij geregeld pamfletten uit bij bedrijven en deed stakingsoproepen om de façade van een echte partij in stand te houden.

De voormalige BVD-functionaris Frits Hoekstra, die deze onthullingen doet, werkte in de jaren zeventig en tachtig voor de BVD. Hij was onder meer `analist heimelijke politieke beïnvloeding' bij de `afdeling Communisme' van de politieke directie B, de directie die zich bezighield met binnenlandse dreiging. Hoekstra publiceert donderdag het boek In dienst van de BVD, waarin hij als eerste oud-medewerker van de dienst uitvoerig verslag doet over het werk van de BVD.

De MLPN won het vertrouwen van Peking en Tirana doordat de partij zich strikt hield aan de zuiver-maoïstische leer die door Peking werd uitgedragen. Daardoor werd de partij door Peking jarenlang gezien als de belangrijkste vertegenwoordiger van de maoïstische leer in Nederland. ,,We suggereerden tegenover de Chinezen dat we heel veel arbeiders onder onze leden hadden'', zegt Hoekstra. In werkelijkheid waren het er niet meer dan ,,enkele tientallen'', van wie een aanzienlijk deel BVD'ers, die moesten opdraven voor vergaderingen, zodat de MLPN groter leek dan ze was.

[vervolg BVD-PARTIJ: pagina 3]

BVD-PARTIJ

CIA ook in 'Project Mongool'

[vervolg van pagina 1]

De oprichting van de MLPN maakte deel uit van het project-Mongool, een serie operaties waarmee de BVD probeerde zicht te krijgen op de omvang van de maoïstische aanhang in Nederland. ,,We hebben een goed zicht gekregen op de werkelijke betekenis van de maoïstisch georiënteerde variant van marxistisch-leninisme in Nederland, zodat we de vrees daarvoor tot ware proporties konden terugbrengen'', zegt Hoekstra. ,,De aanhang was wel luidruchtig, maar heel klein.''

De MLPN was door de BVD bewust opgedeeld in kleine cellen van niet meer dan vier personen, zodat de leden nooit zicht kregen op de werkelijke organisatie, zegt Hoekstra. Drie medewerkers van de BVD werkten volgens Hoekstra fulltime aan het project-Mongool. Hoekstra zegt verder dat het kader van de MLPN, feitelijk dus BVD'ers, talrijke bezoeken brachten aan Peking, waarbij een BVD-agent, genaamd `Sipier', zich liet fotograferen met de officiële top van de Chinese communistische partij.

In het project-Mongool werkte de BVD nauw samen met de Amerikaanse inlichtingendienst CIA, dat via het CIA-station in Den Haag op de hoogte werd gehouden van de BVD-operaties die waren bedoeld ter misleiding van de Chinese autoriteiten.

De BVD had volgens Hoekstra infiltranten in vrijwel alle communistische partijen in Nederland, zoals in de Communistische Partij Nederland (CPN), maar ook de KEN (ML), de Bond van Marxisten-Leninisten en de Kommunistische Arbeidersorganisatie.

    • Rob Schoof
    • Michèle de Waard