Meer heet leed

Vertrouwen. Negen keer moest de koningin het volk er om vragen en op wijzen. Prinsjesdag ging over de belabberde staat van de economie en de manier om er weer bovenop te komen. De regering kiest voor veel minder en langer. Bonden boos, werkgevers bedroefd en het volk bezwaard. Geen cent geeft men voor het oplossend vermogen van de groep Balkenende, laten onderzoeken zien. Het beleid is goed, het beeld moet beter, meent de leiding van het land. Er moet meer uitgelegd worden, waarom het minder moet. Plukken en praten.

De vakbeweging gelooft weer in zichzelf. Na jaren aan het wiel te hebben gedraaid van het poldergemaal is men weer terug bij de core business. Zand in de raderen van de samenleving. Deelname aan acties en stakingen gebeurde op grotere schaal dan was gedacht. Het openbaar vervoer in Den Haag en Rotterdam lag stil. De haven ging plat. Het niveau van het onderwijs nam tijdelijk af. Nederland verdient beter.

Dat dachten de fractievoorzitters van Hare Majesteits regering ook. De koninklijke negatieve waardering voor de kwaliteit van het door haar uitgesprokene was nog maar amper doorgekletst of er was overeenstemming over hoe het minder erg kon. Wel een grijs kenteken en ontslagvergoeding, niet schrappen bij onderwijs en uitbreiding van de groep werknemers, die eerder vervroegd de laan uit mag. Gekorte besparingen.

De blauwe borden was de ANWB al kwijt. Voor de gele Wegenwacht krijgt de gestrande automobilist meer alternatieven. Nu een nieuwe pechhulp: Route Mobiel. Goedkoper, claimt de nieuwkomer. Geen echte pechhulp, oordeelt de ANWB. Valse voorlichting, roepen beide. Vechten op de vluchtstrook.

De zakelijke ervaring van Neelie Kroes is breder dan gedacht. De nieuwe eurocommissaris dong op meer plaatsen mee dan aanvankelijk opgegeven. Tachtig zakelijke en maatschappelijke functies werden er geteld. De irritatie in het Europees Parlement neemt toe. Geroepen wordt om een antecedentenonderzoek. Dat is er voor ministers, burgemeesters en topambtenaren. Niet voor eurocommissarissen. Europa. Best belangrijk!

Economische depressies worden ook veroorzaakt door luchtdrukverschillen en gebrek aan spanningen in de samenleving. Unilever deed een winstwaarschuwing de deur uit. Niet warm genoeg geweest. Te weinig kouwe thee en ijs omgezet. Bij de Franse krant Le Monde had men ook een slechte zomer. Niet genoeg advertenties en losse verkoop. Omdat de actualiteit niet meewerkt, volgens de directeur. Ruimte voor een nieuw Europees stimuleringsfonds. Voor meer heet leed.

    • Cees Verschure