Het is waar: ons onderwijs heeft geen niveau meer 2

In zijn pleidooi voor l'esprit de finesse beklaagt Kees Schuyt zich over het gebrek aan intellectueel debat in Nederland. Ik mis de factoren die daartoe hebben geleid.

Mijns inziens is één en ander te verklaren uit een groeiend individualisme en een misplaatst gevoel van volmaaktheid. De mondige, geïndividualiseerde burger ontstond in de jaren '60 van de vorige eeuw, toen men nog dacht dat de samenleving maakbaar was. Deze burger werd geschapen met een overdosis geldingsdrang en ontbeerde elke vorm van gezonde zelfkritiek. Bakzeil halen in een discussie paste hier niet bij. Volmaaktheid is inmiddels een doel op zich geworden. Dit individualisme is in belangrijke mate debet aan de de status quo. Overigens bewijzen politiek en sommige media deze situatie ook bepaald geen dienst. Een duidelijke boodschap lijkt onverenigbaar met nuance en menige parlementariër lijkt de stellige overtuiging te huldigen dat het Nederlandse volk niet zit te wachten op intellectuele of genuanceerde verhandelingen.

    • J. Fischer